Kaikki pikavipit ja lainat

Kaikki pikavipit

Pikavippejä on nykyään tarjolla monessa muodossa. Netistä voi saada pientä ja lyhytaikaista helpotusta taloudelliseen tilanteeseen vain muutamassa minuutissa. Toisaalta nykyään haetaan myös pidempiaikaisempia ja suurempia kulutusluottoja, jotka maksetaan yleensä takaisin pidemmällä maksuajalla. Maksuaika riippuu siitä, kuinka paljon pystyy omien tulojensa ja menojensa puitteissa maksamaan kuukauden aikana takaisin, ja se voi olla mitä tahansa muutamasta kuukaudesta jopa kymmeneen vuoteen.

Netistä saa nykyään myös vertaislainoja, jotka toimivat sillä periaatteella, että yksityiset sijoittajat antavat rahaa lainaan sitä tarvitseville ihmisille. Lähes kaikki käyttävät nykyään jonkinlaisia lainapalveluita, ja pikavipit ovat edelleen todella suosittuja varsinkin sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka eivät syystä tai toisesta saa luottokorttia. Esimerkiksi opiskelu tai muusta syystä johtuva pienituloisuus voi olla tällainen syy.

PikavipitKaikki pikavipit näppärästi samassa osoitteessa

Pikavipillä halutaan yleensä paikata tilapäistä ja pientä rahantarvetta. Yleensä pikavippi on vain muutaman kymmenen tai sadan euron suuruinen, ja se maksetaan takaisin lyhyellä maksuajalla, esimerkiksi kahden viikon tai kuukauden kuluttua lainan nostamisesta.

Pikavipillä rahoitetaan yleisimmin tavallista arkea sellaisissa tilanteissa, kun taloudellinen tilanne ei syystä tai toisesta riitä kattamaan kaikkia päivittäisiä menoja. Esimerkiksi elintarvikkeiden ostaminen tai terveydenhoitokulut voivat olla syitä, joiden takia pikavippi otetaan. Kaikki pikavipit löytää netistä helposti, ja niitä voi samalla vertailla. Joskus pikavipin voi saada jopa täysin ilman korkoa ja muita kuluja. Lähes kaikilla lainapaikoilla on tällaisia tarjouksia varsinkin ensimmäistä kertaa lainaa hakeville asiakkaille.

Pikavippien korot

Pikavippien korot ovat nykyään melko maltillisia. Laissa määritellään, että korko ei saa olla yli viitekorko+50% vuodessa. Tämä raja koskee alle 2000 euron pikavippejä, joten esimerkiksi kulutusluottojen ja luottotililtä tehtävien nostojen korot voivat edelleen olla paljon suurempia.

Kuka voi saada pikavipin?

Pikavipin voi saada kuka tahansa täysi-ikäinen ja luottokelpoinen henkilö. Kaikki paikat eivät myönnä pikavippiä vasta 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, mutta on paljon paikkoja, jotka näin kuitenkin tekevät. Kuitenkin yli 20- vuotiaalla, työssäkäyvällä henkilöllä on hieman enemmän valikoimaa esimerkiksi pikavippivertailun tekemistä ajatellen, koska hänen on mahdollista saada laina useammasta paikasta.

Saadakseen myönteisen lainapäätöksen henkilöllä ei tule olla voimassaolevia maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi hänellä tulee olla käytössään henkilökohtainen pankkitili ja siihen liittyvät verkkopankkitunnukset. Yleensä tarvitaan myös henkilökohtainen matkapuhelinliittymä, jotta myönteinen lainapäätös voidaan antaa.

Kuinka laina maksetaan takaisin?Lainaailmanvakuuksia tutki kaikki lainapaikat

Pikavippi maksetaan takaisin yleensä kerralla, koska summat ovat melko pieniä. Jos kyseessä kuitenkin on esimerkiksi 400 euron suuruinen vippi, voi sen joskus maksaa takaisin esimerkiksi muutaman kuukauden aikana lainan nostamisesta.

Laina maksetaan takaisin kotiin, verkkopankkiin tai sähköpostiin lähetettävällä laskulla. Paras tapa hoitaa maksu on suoramaksusopimuksen solmiminen.

Kulutusluotot

Kulutusluotot ovat suurempia kertalainoja, jotka maksetaan takaisin kuukausierissä. Kulutusluoton suuruus voi olla mitä tahansa muutamasta sadasta eurosta jopa yli 10 000 euroon asti.

Kulutusluottojen korot

Kulutusluottojen korot voisivat lain mukaan olla mitä tahansa niin kauan, kuin lainasummat ovat yli 2000 euron suuruisia. Kovin usein ei todella suuria korkoja lainoilla kuitenkaan ole, vaan korot pysyvät melko maltillisina. Pikavipeille säädettiin korkokatto joitain vuosia sitten. Tämän jälkeen korot ovat maltillistuneet myös kulutusluottojen kohdalla. Tyypillinen vuotuinen korko 1000 euron kulutusluotolle on 20 prosenttia. Koron saa selville lainaa myöntävän yrityksen nettisivuilta, ja kokonaisuudessaan takaisin maksettavaksi tulevan summan lainalaskuria käyttämällä.

Kuka voi saada kulutusluoton?

Koska kulutusluoton lainasumma on yleensä suurempi kuin pikavipin, myös ikäraja on tässä lainatyypissä yleensä hieman korkeampi. Yleensä vasta yli 20- vuotiaalle voidaan myöntää kulutusluotto, mutta joistain paikoista vasta 25- vuotias voi saada sellaisen. Tämä johtuu siitä, että kulutusluoton laina-aika on tyypillisesti pidempi verrattuna pikavippeihin. Pitkä laina- aika taas vaatii pidempiaikaista sitoutumista lainanmaksuun, mihin yleensä on mahdollisuus vain henkilöillä, jotka käyvät vakituisissa töissä. Vakituinen työpaikka ja sitoutumiskyky taas ovat melko harvinaisia todella nuorten ihmisten keskuudessa.

Mihin tarkoitukseen kulutusluoton voi ottaa?

Yleisiä kulutusluoton käyttötarkoituksia ovat auton hankkiminen, asunnon käsirahan tai takuuvuokran maksaminen, elektroniikan ostaminen ja pidemmän ulkomaanmatkan rahoittaminen. Käyttötarkoitusta ei tarvitse kertoa missään vaiheessa lainan myöntävälle yritykselle, vaan rahat voi käyttää oman tarpeensa mukaisesti mihin tahansa.

Kuinka kulutusluotto maksetaan takaisin?

Kulutusluotto maksetaan takaisin yleensä kuukausien tai vuosien aikana kotiin, verkkopankkiin tai sähköpostiin lähetettävällä laskulla. Viisain tapa maksaa luotto takaisin on suoramaksusopimuksen solmiminen. Tällöin lainaerää vastaava summa siirtyy kuukausittain asiakkaan pankkitililtä yrityksen tilille ilman toimenpiteitä. Asiakkaan tulee ainoastaan huolehtia siitä, että tilin kate riittää erän maksamiseen. Näin vältetään esimerkiksi maksun unohtamisen mahdollisuus ja oman talouden hallinta helpottuu.

Vertaislainat

Vertaislainan saa nykyään myös netistä. Perinteisesti vertaislainaaminen on perustunut ihmisten kasvokkain tekemiin lainasopimuksiin, mutta nykyään lainan voi saada tuntemattomalta henkilöltä verkon kautta.

Kenelle vertaislaina sopii?

Vertaislaina sopii henkilölle, joka haluaa yrittää saada jonkin verran markkinahintoja edullisemman lainan, ja joka voi odottaa rahan käyttöön saamista jonkin aikaa. Hakija saa itse ehdottaa itselleen sopivaa lainan korkoa ja maksuaikaa hakemuksen teon yhteydessä. Näitä ei kuitenkaan kannata valita sijoittajan kannalta epäedullisiksi, sillä tällöin on mahdollista, ettei sijoittaja hyväksi sopimusta ollenkaan, ja lainaa joutuu hakemaan uudelleen toisesta paikasta.

Luottotilit ja tililuototNyt näet kaikki lainat helposti uhdestä paikasta

Luottotilit ovat tietyn suuruisia luottorajoja, joiden sisällä asiakas saa tehdä nostoja aina oman tarpeensa mukaan. Nostot voivat olla esimerkiksi muutaman kymmenen tai sadan euron suuruisia, kun taas luottorajalle tyypillinen suuruus on 2000 euroa. Näin ollen luottotili on ikään kuin pikavipin ja kulutusluoton välimaastossa.

Kenelle tililuotto sopii?

Tililuotto sopii sellaiselle henkilölle, jolla on usein pientä ja tilapäistä lainantarvetta, ja joka haluaa keskittää kaikki luottonsa yhteen tiettyyn paikkaan. Toisin sanoen, luottotili sopii henkilölle, joka muutoin voisi käyttää luottokorttia, mutta joka ei sellaista saa esimerkiksi liian pienten tulojen vuoksi.

Millainen on luottotililtä tehdyn noston korko?

Pikavippien korkokatto ei koske luottotililtä tehtyjä nostoja, koska luottorajan suuruus voi kuitenkin olla 2000 euroa. Tyypillinen korko luottotililtä tehdylle nostolle on 20 prosenttia. Koron lisäksi maksettavaksi tulee jokaisen nosto yhteydessä nostoprovisio, joka veloitetaan lainatusta summasta ennen kuin raha siirtyy asiakkaan tilille. Korkoa maksetaan kuitenkin koko lainasummasta.

Kuinka nosto maksetaan takaisin?

Luottotililtä tehdyt nostot maksetaan takaisin joko pikavippien tapaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa nostosta, tai vaihtoehtoisesti luottokortin tapaan kuukausierissä. Maksu tapahtuu kotiin, verkkopankkiin tai sähköpostiin lähetettävällä laskulla.

Kuka voi saada luottotilin?

Luottotilin voi saada täysi- ikäinen henkilö, jonka luottotietorekisteri on puhdas. Lisäksi hakijalla tulee olla pysyvä osoite Suomessa, henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset ja matkapuhelinliittymä, sekä henkilökohtainen pankkitili. Joskus luottotilin voi saada vasta täytettyään 20 vuotta, mutta myös vasta täysi- ikäistyneen henkilön pitäisi olla mahdollista saada luottotili ainakin jostain.

Miksi laina kannattaa hakea netistä, eikä pankista?

Netistä saatava laina on aina useamman ihmisen tavoiteltavissa, kuin pankkilaina. Lisäksi ihmisillä on kaikkein useimmiten tarve pienelle, muutaman kymmenen tai sadan euron suuruiselle lainalle, jollaista ei pankista yleensä haeta. Pankkilainan saaminen voi estyä esimerkiksi liian pienten tulojen vuoksi, kun taas verkosta saatavien lainojen tulorajat ovat paljon matalammat.